Cơ chế đánh giá chỉ số thứ hạng (PageRank) của Google

Cơ chế đánh giá chỉ số thứ hạng (PageRank) của Google

Chỉ số PageRank của một website là kết quả của sự tổng hợp phân tích các thống kê từ Google trong đó yếu tố quan trọng nhất là từ CSDL mà các máy chủ Google thu thập được trong quá trình thống kê tìm kiếm.

Apple dùng chiêu cao dìm hàng Samsung

Apple dùng chiêu cao dìm hàng Samsung

Bên ngoài có thể hiểu là Apple đang giữ gìn mặt mũi cho đối tác (cả hai công ty này đều là những đối tác quen thuộc sản xuất chip cho thiết bị của Apple nhiều năm gần đây). Song cũng có thể ngầm nhìn ra được dụng ý của Táo khuyết.

 
Từ khóa
Giá từ
Đến