BKT.COM.VN

Cáp điện hạ thế

Cáp điều khiển 4x0.75mm, bọc kim chống nhiễu

Cáp điều khiển 4x0.75mm, bọc kim chống nhiễu

Cáp điều khiển 8x0.75mm, bọc kim chống nhiễu

Cáp điều khiển 8x0.75mm, bọc kim chống nhiễu

Cáp điều khiển 2x0.75mm, bọc kim chống nhiễu

Cáp điều khiển 2x0.75mm, bọc kim chống nhiễu

Cáp mạng chống nhiễu Golden SFTP Cat5e

Cáp mạng chống nhiễu Golden SFTP Cat5e

Cáp tín hiệu nhiều nõi

Cáp tín hiệu nhiều nõi

Cáp điện 2 lõi nhôm CADIVI LV-ABC 2x50mm

Cáp điện 2 lõi nhôm CADIVI LV-ABC 2x50mm

Cáp điện 4 lõi nhôm CADIVI LV-ABC 4x35mm

Cáp điện 4 lõi nhôm CADIVI LV-ABC 4x35mm

Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện XLPE Cadivi CXV/SWA-2x3.5 (2x7/0.8)-0.6/1KV

Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện XLPE Cadivi CXV/SWA-2x3.5 (2x7/0.8)-0.6/1KV

Cáp điện lực 3 ruột đồng Cadivi CXV/DSTA-3x6 (3x7/1.04)- 0.6/1KV

Cáp điện lực 3 ruột đồng Cadivi CXV/DSTA-3x6 (3x7/1.04)- 0.6/1KV

Cáp điện lực 4 lõi Cadivi CVV-4x4 (4x7/0.85)-300/500V

Cáp điện lực 4 lõi Cadivi CVV-4x4 (4x7/0.85)-300/500V

Cáp điện 1 lõi đồng CADIVI CXV300-61x2.52mm

Cáp điện 1 lõi đồng CADIVI CXV300-61x2.52mm

Cáp điện 1 lõi đồng OLYMPIC CV 6.0-7x1.04mm

Cáp điện 1 lõi đồng OLYMPIC CV 6.0-7x1.04mm

Cáp điện 1 lõi đồng CADIVI CV25-7x2.14mm

Cáp điện 1 lõi đồng CADIVI CV25-7x2.14mm

 

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website
       

                                                                                                      

 

 

 

HOTLINE

Hotline 098.227.3889