BKT.COM.VN

Sản phẩm

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển

Cuộn kháng

Cuộn kháng

Súng thổi oxy

Súng thổi oxy

Que đo nhiệt

Que đo nhiệt

Pép cắt phôi

Pép cắt phôi

Đầu đo nhiệt

Đầu đo nhiệt

Tiếp điểm đóng ngắt

Tiếp điểm đóng ngắt

Phíp thủy tinh

Phíp thủy tinh

Dàn tụ

Dàn tụ

Điện trở sứ

Điện trở sứ

Triết áp

Triết áp

Ống nước platic

Ống nước platic

Động cơ máy đóng ngắt

Động cơ máy đóng ngắt

Tụ bảo vệ

Tụ bảo vệ

Máy đóng ngắt

Máy đóng ngắt

bảng xung nghịch lưu

bảng xung nghịch lưu

Đồng hồ

Đồng hồ

Đồng hồ

Ti

Ti

Ti

Lưỡi cưa

Lưỡi cưa

Lưỡi cưa

Biến thế xung

Biến thế xung

Biến thế xung

Đồng hồ nước

Đồng hồ đo áp lực nước

Đồng hồ nước

Thyristors diodes bán dẫn

 

 

Thyristors diodes bán dẫn

Vòng cảm ứng

Vòng cảm ứng

Vòng cảm ứng

Khuôn đồng hộp kết tinh

Khuôn đồng hộp kết tinh

Khuôn đồng hộp kết tinh

béc phun cho máy đúc liên tục

Bép phun cho máy đúc liên tục

béc phun cho máy đúc liên tục

Gông

Gông lò trung tần

Gông

Cảm biến quang PY

Cảm biến quang PY

Cảm biến quang PS

Cảm biến quang PS

Cảm biến quang PLD

Cảm biến quang PLD

Cảm biến tiệm cận từ cảm loại tròn

Cảm biến tiệm cận từ cảm loại tròn

Cảm biến tiệm cận từ cảm loại dẹt

Cảm biến tiệm cận từ cảm loại dẹt

Cảm biến tiệm cận từ cảm loại chữ nhật

Cảm biến tiệm cận từ cảm loại chữ nhật

Bộ mã hóa xung bánh xe - Encoder PSC

Bộ mã hóa xung bánh xe - Encoder PSC

Bộ mã hóa xung - Encoder HE-40

Bộ mã hóa xung - Encoder HE-40

Tủ điện trở điều khiển khởi động động cơ RT51-8/2D

Tủ điện trở điều khiển khởi động động cơ RT51-8/2D

Điện trở

Điện trở

 

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website
       

                                                                                                      

 

 

 

HOTLINE

Hotline 098.227.3889