BKT.COM.VN

Đo tốc độ vòng quay

Máy đo tốc độ vòng quay bằng tiếp xúc và Laser

Máy đo tốc độ vòng quay bằng tiếp xúc và Laser EXTECH RPM 10, 0.05-1999.9m/min (tích hợp đo nhiệt độ hồng ngoại)

Máy đo tốc độ vòng quay bằng tiếp xúc và Laser

Máy đo tốc độ vòng quay động cơ DT65

Đo tốc độ vòng quay


Máy đo tốc độ vòng quay động cơ DT65 (tiếp xúc+ không tiếp xúc)

Máy đo tốc độ vòng quay động cơ DT65

Máy đo tốc độ vòng quay động cơ tiếp xúc và laser LUTRON DT-2230

Đo tốc độ vòng quay


Máy đo tốc độ vòng quay động cơ tiếp xúc và laser LUTRON DT-2230 (0,5…..19,999 vòng/phút)

Máy đo tốc độ vòng quay động cơ tiếp xúc và laser LUTRON DT-2230

Đo tốc độ vòng quay tiếp xúc Sanwa SE-200

Đo tốc độ vòng quay


Đo tốc độ vòng quay tiếp xúc Sanwa SE-200 (20Krpm)

Đo tốc độ vòng quay tiếp xúc Sanwa SE-200

Máy đo tốc độ vòng quay LUTRON DT-2237

Đo tốc độ vòng quay


Máy đo tốc độ vòng quay LUTRON DT-2237 (10 đến 50.000 vòng/phút)

Máy đo tốc độ vòng quay LUTRON DT-2237

Máy đo tốc độ vòng quay không cần giấy phản quang Lutron DT-2239A-2

Máy đo tốc độ vòng quay không cần giấy phản quang Lutron DT-2239A-2 (100 đến 10.000 vòng /phút )

Máy đo tốc độ vòng quay không cần giấy phản quang Lutron DT-2239A-2

Máy đo tốc độ vòng quay không cần giấy phản quang Lutron DT-2299A

Máy đo tốc độ vòng quay không cần giấy phản quang Lutron DT-2299A

Đo tốc độ vòng quay tiếp xúc Sanwa SE-9000

Đo tốc độ vòng quay tiếp xúc Sanwa SE-9000

 

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website
       

                                                                                                      

 

 

 

HOTLINE

Hotline 098.227.3889