BKT.COM.VN

Máy đo độ rung gia, gia tốc

Bút đo độ rung SmartSensor AR63C

Bút đo độ rung SmartSensor AR63C

Máy đo độ rung Extech VB400

Máy đo độ rung Extech VB400

Máy đo độ rung HUATEC 6400

Máy đo độ rung HUATEC 6400

Máy đo độ rung HUATEC HG6360

Máy đo độ rung HUATEC HG6360

Máy đo độ rung + Tốc độ Lazer Extech 461880

Máy đo độ rung + Tốc độ Lazer Extech 461880

Máy đo độ rung Fluke 805

Máy đo độ rung Fluke 805

Máy đo độ rung 4 kênh Extech VB500 (có dataloger)

Máy đo độ rung 4 kênh Extech VB500 (có dataloger)

Máy đo độ rung VB 8202, 200 mm/s

Máy đo độ rung VB 8202, 200 mm/s

Máy đo độ rung Extech 407860

Máy đo độ rung Extech 407860

Máy đo độ rung cầm tay VT - 8204, 0 – 200 mm/s

Máy đo độ rung cầm tay VT - 8204, 0 – 200 mm/s

 

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website
       

                                                                                                      

 

 

 

HOTLINE

Mr Thắng 097 7033818