BKT.COM.VN

Máy hiện sóng

EZ OS-5030 (30MHz, 2 CH)

EZ OS-5030 (30MHz, 2 CH)

LeCroy WaveAce 1001 Máy hiện sóng số (40 MHz, 1 GS/s, 2 kênh)

LeCroy WaveAce 1001 Máy hiện sóng số (40 MHz, 1 GS/s, 2 kênh)

 

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website
       

                                                                                                      

 

 

 

HOTLINE

Hotline 098.227.3889