BKT.COM.VN

Thyristors diodes bán dẫn

Thyristors diodes bán dẫn
Tên sản phẩmThyristors diodes bán dẫn
Xuất xứ-
Tình trạng-
Bảo hành-
Tài liệu kỹ thuật-
Liên hệ để mua hàng
STT Tên hàng Model Thông số kỹ thuật
1 Thyristors    KK 500A/1600V - Y38
2 Thyristors    KK 1000A/1600V - Y50
3 Thyristors    KK 1000A/1800V - Y50
4 Thyristors    KK1500A/1600V - Y55
5 Thyristors    KK1500A/1800V - Y55
6 Thyristors    KK 1500A/2000V - Y55
7 Thyristors    KK 1500A/2200V - Y55
8 Thyristors    KK 1600A/1600V - Y60
9 Thyristors    KK 1800A/1600V - Y65
10 Thyristors    KK 2000A/2000V - Y70
11 Thyristors    KK 2000A/2200V - Y70
12 Thyristors    KK 2000A/2500V - Y70
13 Thyristors    KK 2500A/2500V - Y76
14 Thyristors    KK 2500A/2800V - Y76
15 Thyristors    KK 3000A/2500V - Y89
16 Thyristors    KP 300A/1200V - Y30
17 Thyristors    KP 500A/1200V - Y38
18 Thyristors    KP 800A/1200V- Y40
19 Thyristors    KP 1000A/1400V -Y45
20 Thyristors    KP 1000A/1800V - Y45
21 Thyristors    KP 1200A/1200V - Y50
22 Thyristors    KP 1500A/1200V - Y55
23 Thyristors    P 1500A/1600V - Y55
24 Thyristors    KP 1500A/2700V - Y55
25 Thyristors    KP 2500A/3000V - Y70
26 Thyristors    KP 2500A/3500V - Y70

Sản phẩm cùng loại

Vòng cảm ứng

Vòng cảm ứng

Vòng cảm ứng

Khuôn đồng hộp kết tinh

Khuôn đồng hộp kết tinh

Khuôn đồng hộp kết tinh

béc phun cho máy đúc liên tục

Bép phun cho máy đúc liên tục

béc phun cho máy đúc liên tục

Gông

Gông lò trung tần

Gông

 

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website
       

                                                                                                      

 

 

 

HOTLINE

Hotline 098.227.3889